Можете да извършите своето плащане, като първо изберете сумата на плащането.